กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E. - ความพร้อมในการตรวจสอบ

มาตรฐานต่างๆ ของผู้ประกอบการช่วยบอกอะไรกับผู้บริโภคบ้าง?

  • ความพร้อมในการตรวจสอบ (Audit Readiness)

    ปัจจุบัน กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Audit) ถือเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยประเมินความตั้งใจ และความเอาใจใส่ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ อาหารในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยที่จะส่งมอบถึงผู้บริโภคในแต่ละวัน รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการ และส่ง ผลให้ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อและมีธุรกิจที่ยั่งยืน

    audit readiness image

    ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบทางอาหารประกอบด้วยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ประเมินและวัดผลผู้ประกอบการ สำหรับการปฏิบัติตาม ระบบความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Management System) ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ระบบ GMP, HACCP หรือ ISO 22000 เป็นต้น

    ซึ่งโปรแกรม “KCP-P.A.C.C.E.” ได้นำความสอดคล้องของขั้นตอนสุขอนามัยส่วนบุคคล ประสิทธิภาพการเช็ดทำความสะอาด รวมทั้งการคัดเลือกวัสดุเช็ดทำความสะอาด ที่สอดคล้องกับระบบความปลอดภัยทางอาหาร มาตอบสนองต่อผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุด รองรับการตรวจสอบทางอาหารที่เกิดขึ้น

โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO