กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E. - ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

การทำความสะอาดถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการอาหาร และเป็นพื้นฐานสาคัญของมาตรฐานที่ไม่ควรมองข้าม?

  • l ประสิทธิภาพการทำความสะอาด (Cleaning Efficiency)

    ความสะอาด (Cleanliness) ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการอาหาร และเป็นพื้นฐานหลักสำคัญที่ระบุไว้ใน GMP เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางอาหารสูงสุด (Food Safety) ต่อผู้บริโภค ซึ่งวัสดุทำความสะอาดถือเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ง ที่ช่วยทำให้เกิดความสะอาด

    cleaning efficiency image

    ดังนั้นหลักเกณฑ์การเลือกใช้รวมทั้งวิธีการใช้วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับการทำงานจะช่วยทำให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีในขั้นตอนการทำความสะอาด ส่งผลให้พนักงานทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลา ในการทำความสะอาดลดลงทำให้ไม่เหน็ดเหนื่อย รวมทั้งช่วยขจัดปัญหาการเกิดการปนเปื้อนข้าม (Cross-Contamination) อันทำให้เกิดความเป็นพิษทางอาหาร (Food-Poisoning Disease) ได้อีกเช่นกัน

    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเช็ดทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น โปรแกรม “KCP-P.A.C.C.E.” จะช่วยพัฒนาขั้นตอนการเลือกใช้และวิธีการใช้อย่างถูกต้องสำหรับวัสดุเช็ดทำความ สะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหาร

โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO