กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E. - การป้องกันการปนเปื้อนข้าม

ทำไมเราถึงต้องใส่ใจเรื่องปนเปื้อนข้ามในธุรกิจประกอบอาหาร?

 • การป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross-Contamination Prevention)

  การป้องกันการปนเปื้อนข้าม (Cross-Contamination Prevention) การปนเปื้อนในทางอาหารมีการปนเปื้อนหลักๆ 3 ประการได้แก่

  1. การปนเปื้อนทางกายภาพ (Physical Contamination) ตัวอย่างเช่น มีขน หรือ ผม หลุดหล่นในบริเวณประกอบอาหาร

  2. การปนเปื้อนทางเคมี (Chemical Contamination) ตัวอย่างเช่น มีสารกำจัดศัตรูพืช ปะปนมากับผักและผลไม้

  3. การปนเปื้อนทางชีวภาพ (Biological Contamination) ตัวอย่างเช่น มีเชื้อราปะปน อยู่ในถั่วลิสง

  สำหรับการปนเปื้อนข้ามจะเน้นไปที่การปนเปื้อนทางชีวภาพที่มีแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส ปะปนหลุดรอดเข้าไปในส่วนบริเวณการผลิตอาหารไปพร้อมกับพาหะต่างๆ ได้แก่พนักงานวัตถุดิบประกอบอาหาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร หรือ วัสดุใช้เช็ดทำความสะอาดเป็นต้น ซึ่งการปนเปื้อนข้ามจะก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อผู้บริโภคที่เรียกว่า “ความเป็นพิษ ทางอาหาร (Food-Poisoning Disease)” ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ ถ้าขั้นร้ายแรงอาจถึงเสียชีวิต

  ดังนั้นโปรแกรม “KCP-P.A.C.C.E.” ได้นำขั้นตอนการใช้ระบบสี (Color-Coded System) สำหรับวัสดุเช็ดทำความ สะอาด เพื่อเป็นการแยกประเภทงานการเช็ด ซึ่งส่งผลให้ เกิดการป้องกันการปนเปื้อนข้ามรวมทั้งก่อให้เกิดความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO