กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E. - ความปลอดภัยจากการทำงาน

การดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส่วนสาคัญ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม

  • ความปลอดภัยจากการทำงาน (Exceptional Safety)

    ในแต่ละวันพนักงานจะต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่อาจมีความเสี่ยงสำหรับการเกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็น เหตุไม่สามารถประกอบอาหารได้หรืออาจจะเป็นพาหะที่ทำให้ เกิดความไม่ปลอดภัยทางอาหารเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น

    exceptional safety image

    พนักงานที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ทำครัวหรือทำความสะอาด บริเวณครัวหรือห้องน้ำ บริเวณมือและฝ่ามือ ต้องมีการสัมผัสกับน้ำยาล้างภาชนะ หรือสารเคมีต่างๆ โดยตรง ซึ่งสารเคมีหรือน้ำยาเหล่านี้ อาจก่อให้ เกิดการแพ้ที่บริเวณมือและฝ่ามือหรือเกิดเป็นแผลอักเสบ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และอาจเป็นพาหะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งส่งผลทำให้พนักงานต้องหยุดทำงาน และอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางอาหารเกิดขึ้น

    สำหรับโปรแกรม “KCP-P.A.C.C.E.” จะมุ่งเน้นไปยังขั้นตอนการป้องกันการสัมผัสโดยเน้นการป้องกันบริเวณมือ และฝ่ามือ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายส่วนบุคคลรวมทั้ง ป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO