กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E.

โปรแกรม P.A.C.C.E โดยคิมเบอร์ลี่ย์–คล๊าคโปรเฟสชั่นแนล*

ทำไมถึงต้องให้ความสาคัญกับวัสดุในการจัดการอาหาร?

 • โรคอาหารเป็นพิษ (Food-Poisoning Disease)

  มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมีธรรมชาติ สารเคมีสังเคราะห์ สารพิษจากเชื้อโรค หรือเชื้อโรคที่เป็นอันตราย และยังมีชีวิตอยู่ และ สร้างสารพิษในอาหารได้

  food poisoning image
 • อัตราป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย

  (ปี พ.ศ. 2548 - 2557 : ค.ศ. 2005 - 2014)

  population image
 • ซึ่งสาเหตุจากเหตุการณ์การระบาดที่สามารถระบุได้ ส่วนใหญ่เกิดจาก

  food poisoning image

  ซึ่งเชื้อโรคที่ตรวจพบ ได้แก่ Salmonella spp. และ Vibrio parahemolyticus ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกและอาหารทะเล นอกจากนี้ยังพบเชื้อ Staphylococcusaureus ซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารค้างคืน3

 • ทั้งนี้โรคอาหารเป็นพิษก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง

  ตัวอย่างเช่น การเสียชื่อเสียงในฐานะผู้ประกอบการและบริการอาหาร หรือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการอาหาร สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐต่าง รวมทั้งประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้

  survey image
  เอกสารอ้างอิง:
 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับสาธารณสุขอำเภอ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 2. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำปี 2557 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 3. DDC WATCH เอกสารทางวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เมษายน 2558 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 4. Preliminary Estimates of Economic Impact of Liver Fluke Infection in Thailand and the Feasibility of Irradiation as a Control Measure : Paisan Loaharanu (Head, Food Preservation Section, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, International Atomic Energy, PO BOX 100, A-1400 Vienna, Austria; and Santasiri Sornmani: Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Rajvithi Road, Bangkok, Thailand.
 5. Economic Burden of Major Foodborne Illnesses Acquired in the United States, EIB-140 Economic Research Service/USDA : Sandra Hoffmann, Bryan Maculloch, and Michael Batz.
โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO