กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ P.A.C.C.E. - สุขอนามัยส่วนบุคคล

มาดูเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร (Food-Borne Pathogen) ที่ปะปนมากับอวัยวะส่วนต่างๆ ซึ่งหากเข้าสู่บริเวณการประกอบอาหาร จะก่อให้เกิดอะไรบ้าง?

  • สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene)

    เป็นหลักปฏิบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ให้บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงจร การผลิตและประกอบอาหาร ไม่เป็นพาหะนำเชื้อโรค ต่างๆ ที่อาจติด และปะปนมากับส่วนอวัยวะต่างๆ เช่น มือ ซึ่งทำให้ เชื้อก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร (Food-Borne Pathogen) เข้าสู่บริเวณส่วนประกอบอาหาร

    personal hygiene image

    ดังนั้นจึงต้องมีหลายๆ วิธีการที่จะช่วยเพิ่มพูนสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดีขึ้น ได้แก่ การล้างมือและเช็ดมือที่ถูกวิธี หรือการสวมถุงมือที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร เป็นต้น

    เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โปรแกรม “KCP-P.A.C.C.E.” จะช่วยพัฒนาขั้นตอนการล้างมือและเช็ดมือที่ถูกวิธี รวมถึงการเลือกใช้และวิธีสวมถุงมือที่เหมาะสมในการ ประกอบอาหาร

โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถูกต้อง
[email protected]

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท.

ขอบคุณ

เราได้รับคำร้องขอของคุณเรียบร้อยแล้วและคุณจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนในไม่ช้านี้เพื่อนัดหมายการไปเยี่ยมชมอาคารของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO