กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S. - ประสิทธิภาพ

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S. - ประสิทธิภาพ

คุณกำลังสิ้นเปลืองเงินไปโดยเปล่าประโยชน์อยู่หรือเปล่า?

ผู้จัดการฝ่ายอาคารที่ชาญฉลาดต่างทราบดีว่าต้นทุนการผลิตนั้นสูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึง 112 เท่า1 แต่โชคไม่ดีที่คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญมากเกินไปกับการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่ทางแก้ปัญหา เนื่องจากอันที่จริงแล้วค่าใช้จ่ายด้านแรงงานต่างหากที่ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 90% ของต้นทุนการจัดการอาคารจะเกี่ยวข้องกับค่าแรงมากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 1.
การสิ้นเปลืองนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ บางอย่างอาจจะตรวจพบได้ยากหากไม่สำรวจอย่างจริงจัง ที่ปรึกษาจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* สามารถช่วยให้ลูกค้าของเราค้นพบและระบุปัญหาต่างๆ ของพวกเขา พร้อมทั้งเสนอทางแก้เพื่อ ’การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง’ ได้โดยการนำเอาหลักการ LEAN มาใช้
ทีมงานของเราได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีสุขอนามัยดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แล้วคุณกำลังสิ้นเปลืองเงินไปกับอะไรบ้าง?”

เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการฝ่ายอาคารจำนวนมากมายมาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งทำให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ของสาเหตุการสิ้นเปลืองด้านแรงงานในการจัดการห้องสุขาได้เป็นแปดประเภทกว้างๆ ด้วยกันที่นำไปสู่การขาดประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2 สิ่งเหล่านี้ได้แก่:
  1. ผลิตภัณฑ์บกพร่อง / ถูกคัดทิ้ง (Defect / Withdraw) – การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องทำให้สูญเสียเวลาและเงินเมื่อพนักงานต้องใช้เวลาไปกับการตรวจสอบ ส่งคืน และซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทน
  2. ผลิตหรือซื้อมากเกินจำเป็น (Over Production) ซึ่งทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยไม่จำเป็น
  3. เวลาที่ต้องรอการนำมาใช้งาน (Waiting time) – ผู้ใช้บริการต้องรอให้พนักงานเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในห้องสุขา เช่น กระดาษเช็ดมือและกระดาษชำระ เนื่องจากว่าหมดเร็วเกินไปหรือเปล่า?
  4. ใช้พนักงานได้ไม่เต็มศักยภาพ (Not utilising resources) เนื่องจากไม่ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พวกเขา
  5. การขนส่ง (Transportation) – ผลิตภัณฑ์มีการบรรจุหีบห่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกินพื้นที่น้อยที่สุดบนรถบรรทุกและลดจำนวนรถบรรทุกที่ต้องใช้ในการขนส่งได้หรือไม่
  6. สินค้าคงคลัง (Inventory) – ในบางครั้งอาจมีความผิดพลาดในการคำนวณยอดสั่งซื้อ จึงทำให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องถูกนำไปจัดเก็บและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดการสิ้นเปลือง
  7. การเคลื่อนไหว (Motion) – พนักงานทำความสะอาดห้องสุขาของคุณประสบกับปัญหาการบาดเจ็บจากการทำงานท่าเดิมซ้ำๆ หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ หรือเปล่า? หรือพวกเขาต้องใช้เวลามากเกินไปกับการเคลื่อนไหวเพื่อทำงานที่ผิดประเภทหรือไม่
  8. ขั้นตอนการทำงานที่มากเกินไป (Excessive Processing) – พนักงานต้องใช้แรงงานมากเกินความจำเป็นในการทำภารกิจต่างๆ เช่น การทำความสะอาดหรือการเปลี่ยนม้วนกระดาษชำระมากกว่าที่ควรหรือไม่?
ลองดูว่าคุณจะประหยัดเงินได้มากแค่ไหน?
ผู้จัดการที่พยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความสะอาดที่มีคุณภาพต่ำลงอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้จากสัญญาเช่าถึง 50,000 ดอลลาร์ต่อปี3 อันที่จริงแล้ว การที่พวกเขาลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องสุขาโดยหวังว่าจะช่วยลดต้นทุนได้นั้นกลับทำให้ต้องสูญเสียผู้เช่าจำนวนมากในระยะยาว
ในทางกลับกัน มีอีกกรณีหนึ่งที่ผู้จัดการฝ่ายอาคารเปลี่ยนจากการใช้กระดาษเช็ดมือแบบพับชนิดปกติที่มีราคาถูกกว่ามาใช้กระดาษเช็ดมือแบบม้วน SCOTT® SLIMROLL ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* แทน กระดาษเช็ดมือแบบม้วน SCOTT® SLIMROLL สามารถใช้งานได้มากกว่ากระดาษเช็ดมือแบบพับถึง 300% ซึ่งหมายถึงใช้เช็ดมือได้มากครั้งกว่าก่อนที่จะต้องเติมกระดาษ เนื่องจากมีการใช้กระดาษเช็ดมือในปริมาณที่น้อยลง จึงช่วยให้พนักงานทำความสะอาดห้องสุขาสามารถประหยัดเวลาในการเติมกระดาษเช็ดมือได้ถึง 80% ในปีนั้น ยิ่งไปกว่านั้น การใช้กระดาษเช็ดมือโดยคิดตามจำนวนม้วน/ลังที่ลดลง 79.26% ในปีนั้น ยังทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ 10% อีกด้วย 4

 

 

เริ่มต้นก้าวแรกของคุณสู่การพัฒนากลยุทธ์การจัดการห้องสุขาในระยะยาว
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* สามารถช่วยลูกค้าในการกำหนดมาตรฐานทั้งสำหรับภายในองค์กรและตามมาตรฐานภายนอก โดยมุ่งเน้นที่การปฏิบัติการจัดการห้องสุขา การกำหนดมาตรฐานภายในจะเป็นการเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการสำหรับอาคารในแต่ละชั้น หรือความจำเป็นสำหรับห้องสุขาแห่งละจุดของอาคาร ซึ่งควรมีการพิจารณาแยกจากกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ห้องสุขาที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีผู้ใช้บริการมากอาจจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดหรือเช็ดถูบ่อยครั้งกว่าเพื่อลดปัญหาการร้องเรียน แต่สิ่งที่ทำได้ยากก็คือการตัดสินใจว่าควรจะทำความสะอาดบ่อยครั้งเพียงใดและเมื่อใด

 

ในขั้นแรก เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาก่อนว่ากลยุทธ์การจัดการห้องสุขาของคุณนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยใช้ เครื่องคำนวณประสิทธิภาพ C.H.E.S.S. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณา นัดหมาย กับเรา และเราจะส่งตัวแทนจากจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* ไปมอบคำปรึกษาให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Reference:

1. Staples white paper, How to Reduce Labor Costs, KCP Customer Experience Training Kit Module 2_1b
2. KCP Customer Experience Training Kit Module 2_1b
3. Helping enhance cleaning efficiencies brochure, Kimberly-Clark Professional, Exceptional Workplaces
4. KC Sustainability Achievement & Business Case

หากต้องการอ่านเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์
Please select recaptcha!

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท

Thanks for your interest, one of our Kimberly-Clark Professional Representatives will be in touch soon.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO