กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S. - สุขอนามัย

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S. - สุขอนามัย

สุขอนามัยในห้องสุขา: สิ่งที่น่าสงสัยโดยทั่วไป

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อเปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในห้องสุขา
ระดับของสุขอนามัยของห้องสุขาในสำนักงานของคุณ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความเป็นมืออาชีพของอาคารคุณ สุขอนามัยในห้องสุขาส่งผลอย่างยิ่งต่อมุมมองที่ผู้เช่ามีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารทั้งหมด ดังนั้น มาตรฐานความอนามัยในห้องสุขาของคุณควรจะอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีที่สุดให้กับผู้เช่า และยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่พนักงานควรใส่ใจอย่างดีที่สุด
โดยสัญชาติญาณแล้ว คนเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการประเมินสิ่งรอบข้าง หลังจากนั้น สมองจะสั่งการขั้นต่อไปโดยตัดสินจากความคิดและความรู้สึกภายในเวลาอันรวดเร็ว ในฐานะผู้จัดการฝ่ายอาคาร คุณต้องมีความสามารถในการประเมินสภาพห้องสุขาของคุณและระบุพื้นที่ปัญหา ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นจริง
พื้นที่ในสำนักงานดังต่อไปนี้ ได้ถูกแบ่งแยกตามสภาพแวดล้อมของห้องสุขาในสำนักงาน และควรถูกพิจารณาในฐานะปัจจัยหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่:1

สุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนสภาพแวดล้อม

สุขอนามัยสามารถส่งผลในเชิงลึกต่อห้องสุขา และสามารถเกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลของคนที่เข้าออก คนที่ทำงาน หรือดูแลรักษาอาคาร หรือรวมไปถึงสุขอนามัยภายนอกและสิ่ง แวดล้อมรอบอาคาร

 

 

สิ่งที่ควรระวัง:

• สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลที่โต๊ะทำงานหรือในห้องสุขา
• ถังขยะข้างห้องน้ำ
• ป้ายบอกแนวทางการจัดการด้านสุขอนามัย
• ปัญหาการกำจัดผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
• พื้นหรืออ่างล้างหน้าที่มีขยะและไม่เป็นระเบียบ
ทางเลือกที่ง่ายและชัดเจนที่สุดในการยกระดับสุขอนามัยในที่ทำงานคือการส่งเสริมให้ผู้เช่าหรือพนักงานล้างมือและเช็ดมือให้แห้งอย่างสะอาดและทั่วถึงในแต่ละครั้งที่พวกเขาใช้บริการห้องสุขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกใช้กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะดีต่อความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ใช้มากขึ้น หากเทียบกับการใช้เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ การใช้กระดาษเช็ดมือจะช่วยลดเชื้อโรคลงได้ถึง 77%2 ในความเป็นจริงแล้ว การใช้กระดาษเช็ดมือในห้องสุขาสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค3 และยังทำให้แบคทีเรียไม่แพร่กระจายในอากาศจากมือสู่มือ นอกจากนี้แรงเสียดทานจากการถูมือของคุณกับกระดาษเช็ดมือยังช่วยกำจัดเชื้อโรค และทำให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ด้านสุขอนามัยในห้องสุขาที่ดียิ่งขึ้น

 

 

ที่มาของกลิ่น
ที่มาของกลิ่นสามารถส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ห้องสุขา และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากผู้เช่า กลิ่นในห้องสุขายังเป็นสัญญาณบ่งบอกการขาดแคลนสุขอนามัย ซึ่งนั่นแปลว่าพื้นที่นี้อาจจะไม่สะอาดและมีความเป็นไปได้ที่จะต้องสัมผัสกับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของเกิดโรคภัยไข้เจ็บ3.
สิ่งที่ควรระวัง:

• กลิ่นไม่พึงประสงค์
• การสะสมของปัสสาวะรอบๆ โถปัสสาวะ /ชักโครก
• น้ำหอมในห้องสุขาที่ช่วยกลบกลิ่นแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอของกลิ่น
การระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับห้องสุขา แต่อย่างไรก็ตาม กลิ่นที่ติดค้างถาวรก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ระบบควมคุมกลิ่นแบบใหม่ตามแนวนอนจะช่วยกำจัดกลิ่นในอากาศด้วยการดูดซับและล็อคกลิ่นเอาไว้ ระบบเทคโนโลยี Enfresh* จากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* ซึ่งประกอบด้วยตัวเครื่องแบบบางที่ติดตั้งกับผนังใกล้กับต้นตอของกลิ่นได้ พร้อมด้วยแผ่นดับกลิ่น แบบรีฟิลซึ่งจะต้องเปลี่ยนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยติดตั้งเครื่องในห้องสุขาแต่ละห้อง ระหว่างโถปัสสาวะกับพื้นที่ที่เป็นปัญหา 4.

 

 

Waste Generators
ที่มาของขยะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง
สิ่งที่ควรระวัง:

• กระดาษที่เหลือในม้วนกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดมือเมื่อถูกทิ้ง
• การหยดของสบู่และเครื่องจ่ายสินค้าที่ทำงานผิดพลาด
• กระดาษเช็ดมือที่ติดคาอยู่ในเครื่อง
• ขยะบนพื้นหรือถังขยะที่ล้น

 

 

ความดึงดูดใจของภาพที่เห็น
สิ่งที่ส่งเสริมหรือทำลายภาพลักษณ์ของตัวอาคาร ผู้จัดการฝ่ายอาคารและผู้เช่า
สิ่งที่ควรระวัง:

• ความประทับใจแรกพบ
• ความไม่สมดุลระหว่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
• ล็อบบี้ควรมีภาพลักษณ์ที่เข้ากันกับห้องสุขา
• รอยด่างรอยเลอะบนกระจกหรือพื้นผิว
• พื้นสกปรก

 

 

สาระควรรู้
สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านสุขอนามัย กระบวนการทำความสะอาด การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง การดูแลรักษาห้องสุขา สภาพแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สิ่งที่ควรระวัง:

• ระบบเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิเพื่อประหยัดพลังงาน
• การมีโปรแกรมรีไซเคิล
• สิ่งที่จำเป็นสำหรับการขอใบรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนได้ถูกสอนและถูกนำมาใช้จนสำเร็จ
• ตารางการดูแลรักษาความสะอาด /รายการที่ต้องปฏิบัติตาม

 

 

เริ่มต้นก้าวแรกของคุณด้วยห้องสุขาที่มีสุขอนามัยกว่าที่เคย
เราเข้าใจว่าการดูแลรักษาห้องสุขาของคุณให้อยู่ในสภาพสะอาดเหมือนใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* คือหนึ่งเดียวที่นำเสนอทางแก้ปัญหาเพื่อสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและโปรแกรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ช่วยให้พนักงานบริษัทได้สัมผัสกับความสะอาด สดชื่นและกระปรี้กระเปร่า
ในระยะแรก เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าแผนงานที่ใช้ในที่ใช้กับห้องสุขาของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน ด้วยการทำ แบบทดสอบ C.H.E.S.S. หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถ จองและนัดหมาย กับเรา และเราจะส่งตัวแทนจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* ไปมอบคำปรึกษาให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

เอกสารอ้างอิง:

1. G584_KCP Customer Experience Training Kit Module 3_1b
2. JetAirPPT_v6
3. Odor control journey
4. Odor Control System Performance in lab and in field

หากต้องการอ่านเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์
Please select recaptcha!

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท

Thanks for your interest, one of our Kimberly-Clark Professional Representatives will be in touch soon.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO