กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S.- ความยั่งยืน

บล็อกเกี่ยวกับ C.H.E.S.S.- ความยั่งยืน

5 ทางเลือกใหม่อันชาญฉลาดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับห้องสุขาของคุณ

แน่นอนว่าผู้จัดการฝ่ายอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของอาคารขนาดใหญ่มักจะจัดให้ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในความสำคัญอันดับต้นๆ และหลายคนอาจกำลังดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green Building Certification) ซึ่งหมายถึงว่า ผู้จัดการฝ่ายอาคารจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ มากมายในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีความยั่งยืนสำหรับอาคารของพวกเขา

ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* เราเข้าใจดีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาคารสถานที่รวมถึงห้องสุขาเป็นกุญแจสำคัญที่จะดึงดูดและรักษาผู้เช่าที่ดีที่สุดเอาไว้ได้ แม้รัฐบาลจะออกระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวสำหรับอาคารใหม่และอาคารที่จะทำการปรับปรุงในอนาคต แต่เหตุผลหลักที่ทำให้แนวคิดของอาคารสีเขียวนี้ได้รับความนิยมในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ชั้นนำใน ปัจจุบันก็คือความต้องการของผู้เช่านั่นเอง1

ด้วยเหตุนี้ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล*จึงได้เปิดตัวโปรแกรม C.H.E.S.S. ขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความสำคัญมากขึ้นในการจัดการห้องสุขาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น เรายังเชื่อว่านี่เป็นโอกา สที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคุณได้อีกด้วย:-
  1. Using FSC® certified products for sustainable sourcing (this is important in gaining LEED points)
  2. Reducing washroom consumables usage
  3. Reducing Waste and landfill

แล้วทางเลือกใหม่ของคุณล่ะคืออะไร?

1. ตรวจวัดปริมาณวัสดุที่ถูกใช้หรือทิ้งอย่างสื้นเปลือง
แม้ว่าตอนนี้คุณจะได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อลดความสิ้นเปลืองในห้องสุขาของคุณอยู่แล้วก็ตาม แต่คุณสามารถรายงานผลเป็นหน่วยกิโลกรัมหรือเป็นมูลค่าเงินที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความพยายามเหล่านั้นได้หรือไม่? กิจกรรมการลดความสิ้นเปลืองของคุณอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ แต่คงไม่มีใครตระหนักรู้ในเรื่องนี้ได้หากคุณไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้น คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนลจึงได้คิดค้น เครื่องคำนวณความยั่งยืน C.H.E.S.S.. ขึ้นเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนากลยุทธ์การจัดการห้องสุขาได้อย่างยั่งยืน โดยจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าในการลดปริมาณของเสียของคุณ เพียงปฏิบัติไม่กี่ขั้นตอนเพื่อดูว่าห้องสุขาของคุณตรงตามมาตรฐานอุตสหากรรมหรือไม่ และจริงๆ แล้วห้องสุขาของคุณนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใด – do they measure up?.

เมื่อคุณมีข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้ คุณก็จะพร้อมแล้วที่จะนำเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องสุขาที่มีความยั่งยืนมากกว่าต่อผู้บริหารระดับสูง และการแสดงตัวเลขต่างๆ ได้อย่างชัดเจนจะช่วยเน้นให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าการจัดการห้องสุขาที่มีความยั่งยืนจะสร้างผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของคุณได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

อ่านกรณีศึกษาของเราเรื่อง การจัดการห้องสุขาที่มีความยั่งยืน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้
2. บังคับใช้หลักจรรยาบรรณ “ด้านสิ่งแวดล้อม” กับซัพพลายเออร์ทุกราย
การดำเนินงานที่สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหลักการพื้นฐานในการบริหารธุรกิจของคุณ แต่คุณควรพยายามที่จะปฏิบัติให้มากกว่าเพียงแค่ข้อกำหนดเห ล่านี้เพื่อกำหนดมาตรการในเชิงการคาดการณ์ล่วงหน้าและการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวขึ้น

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรชันแนล ในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านการจัดการห้องสุขาของคุณ ภาคภูมิใจในการร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม เราพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการนำเสนอการดำเนินงานในปัจจุบันของเรา ขณะเดียวกับที่พัฒนามาตรฐานในเชิงการคาดการณ์ล่วงหน้าและการป้องกันเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจ คุณสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมดของเราได้ใน รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน
3. ออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ห้องสุขาของคุณได้รับการออกแบบมาให้ลดความสิ้นเปลืองในการใช้น้ำและกระดาษเช็ดมือหรือเปล่า? เวลาที่คุณเลือกว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดในห้องสุขา คุณควรแน่ใจว่านั่นเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

เราลองมาดูตัวอย่างของกระดาษเช็ดมือกัน เทคโนโลยี AIRFLEX* ของ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล*ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ SCOTT® และ KLEENEX® ทั้งหมดของเรา

สามารถช่วยให้มือแห้งได้ดีกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า กระดาษเช็ดมือทั่วไปจะมีเยื่อที่อัดแน่นซึ่งทำให้ดูดซับน้ำได้ยากกว่า ในขณะที่กระดาษเช็ดมือที่ใช้เทคโนโลยี AIRFLEX* จะสร้างโพรงอากาศจำนวนมากช่วยให้ดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องใช้กระดาษเพียงแค่แผ่นเดียวเท่านั้นในการเช็ดมือ2

นอกจากนี้กระดาษเช็ดมือที่ใช้เทคโนโลยี AIRFLEX* ยังให้ประสิทธิผลในการทำงานที่ดีขั้น จึงช่วยลดความสิ้นเปลืองและความสกปรกเลอะเทอะทำให้พนักงานทำความสะอาดทำงานได้ง่ายขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสุขา 2

ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตกระดาษเช็ดมือนี้ช่วยให้เราลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลดปริมาณการใช้เยื่อได้มากถึง 25% ในกระบวนการผลิต และยังลดจำนวนของเสียที่ถูกนำไปทิ้งโดยการฝังกลบได้อีกด้วย2
4. รีไซเคิล
นอกจากประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดแล้ว การรีไซเคิลหรือการใช้วัสดุที่สามารถทดแทนใหม่ได้/วัสดุรีไซเคิลในห้องสุขาของคุณยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย

การรีไซเคิลมีความเกี่ยวข้องมากกว่าเพียงแค่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกด้วย การจัดหาวัสดุรีไซเคิลเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรมแทนการใช้ทรัพยากรบริสุทธิ์จากป่าไม้และเหมืองแร่เป็นวิธีการที่ให้ผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศและทางน้ำอื่นๆ นอกจากนี้ยังจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่หายากได้อีกด้วย 3
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในยุคปัจจุบันทำให้มีพนักงานที่มีอายุต่างกันสามรุ่นมาทำงานอยู่ร่วมกัน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากที่สุด1 ลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนต่างๆ เริ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังนั้นการไม่ปฏิบัติในสิ่งที่สมควรทำอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลกำไรของบริษัทคุณได้
คุณทราบหรือไม่ว่ากระดาษเช็ดมือทุกรุ่นของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล*สามารถย่อยสลายได้? กระดาษทุกแผ่นไม่ต้องถูกนำไปทิ้งบนพื้นที่ในการฝังกลบ แต่สามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยได้โดยเป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืชผล ต้นไม้และดอกไม้ ทำให้ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมต่างก็ได้รับประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ GreenHarvest ของเรายังมีส่วนประกอบของเยื่อไม้ที่สามารถปลูกทดแทนได้อย่างรวดเร็ว เช่น ไผ่ และฟางข้าวสาลี ซึ่งรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดมือและกระดาษเช็ดหน้าของเราภายใต้แบรนด์ SCOTT® และ KLEENEX®7 (ไม่ได้วางจำหน่ายในทุกประเทศ) ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น
5. สนับสนุนการสร้าง ‘กรีนทีม’
สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายอาคาร เพียงแค่การมุ่งเน้นที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นยังไม่พอ คุณยังต้องเข้าใจอีกด้วยว่าความยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของคุณก่อน ซึ่งก็คือพนักงานและพันธมิตรที่ร่วมทำธุรกิจกับคุณนั่นเอง พนักงานของคุณได้รับการสนับสนุนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกที่ทำงานหรือเปล่า? คุณได้สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการสร้างความยั่งยืนไม่เพียงต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงชุมชนที่เราอาศัยอยู่ด้วยหรือเปล่า?

ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เราใส่ใจในชุมชนที่พนักงานของเราอาศัยและทำงานอยู่ การมอบสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ได้หมายถึงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเท่านั้น แต่เรายังตอบแทนกลับคืนให้กับชุมชนของเราด้วย ตลอดปีพนักงานจากสถานประกอบการและโรงงานของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคทั่วโลกต่างได้รับประสบการณ์จากการให้ด้วยการร่วมทำงานอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นของตนเอง5
It’s your move.
ตอนนี้คุณได้ทราบแล้วถึงหลักการพื้นฐานห้าประการในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีความยั่งยืนสำหรับห้องสุขา เชิญคุณย่างก้าวแรกสู่การประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ ที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล* เราไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่การสร้างสรรค์ห้องสุขาที่มีความยั่งยืนมากกว่าเท่านั้น แต่เรายังต้องการทำให้โลกของเราเป็นสถานที่น่าอยู่มากขึ้นอีกด้วย
เราพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยให้ลูกค้าของเราค้นพบวิธีที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของพวกเขา นัดหมายขอรับคำปรึกษากับตัวแทนของเราได้ที่นี่
เอกสารอ้างอิง:

1. KCP Customer Training Kit Module 2_1b v1
2. Office airflex pdf
3. http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/benefits_of_recycling/14061/good_business/589515
4. http://www.kcprofessional.com/sustainability
5. http://www.kimberly clark.com/ourcompany/community/success_stories/2012DayOfCaring.aspx

หากต้องการอ่านเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
โปรดกรอกข้อมูล
โปรดกรอกข้อมูล
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์
Please select recaptcha!

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณได้ยอมรับ ถ้อยแถลงทางกฎหมาย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท

Thanks for your interest, one of our Kimberly-Clark Professional Representatives will be in touch soon.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO