กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

คุณอยู่ส่วนไหนของระบบ Continuum
กับวัฒนธรรมความปลอดภัยทางอาหาร

earth

BIG

การปฏิบัติตามทางสุขอนามัยมือของพนักงานเป็นข้อวิตกกังวลระดับใหญ่อย่างหนึ่งต่อผู้ผลิตอาหารหลายๆบริษัทและสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์การปนเปื้อน 89% ของการระบาดที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ถูกวิเคราะห์ในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดมากกว่า 23 ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ที่ถูกนำมากล่าวอ้างบอกเป็นนัยได้ว่า มือของพนักงานปฏิบัติการทางอาหารเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการถ่ายทอดเชื้อโรคที่ก่อให้โรคอันตรายในอาหาร1

earth

70%

70% ของโรคที่เกิดจากอาหาร มีสาเหตุมาจากแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลที่ติดเชื้อ1

earth

สุขอนามัยส่วนบุคคลที่อยู่ในระดับแย่เป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ามกลางหลายๆปัจจัยด้วยการก่อให้เกิดอัตราการไม่ปฏิบัติตามที่อยู่ในระดับสูงที่สุด2

แหล่งที่มาที่ 1:"Evaluation of Risks Related to Microbiological Contamination of Ready-to-eat Food by Food Preparation Workers and the Effectiveness of Interventions to Minimize Those Risks", 1999
แหล่งที่มาที่ 2: FDA, 2009

Scroll down to continue

คุณเคยประสบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยหรือไม่? กระบวนการทำความสะอาดอะไรที่คุณใช้อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน?

ในปี คศ. 2012 จำนวน 19% ของการตรวจรับรองระบบ BRC ทั่วโลกพบการไม่ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยมีสาเหตุหลัก 2 ประการของการไม่ปฏิบัติตามก็คือความล้มเหลวที่จะติดตามขั้นตอนการทำความสะอาดที่บันทึกไว้และ มาตรฐานสำหรับการทำความสะอาด ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ถูกพบไม่ได้ถูกทำความสะอาดหรือ ถูกทำความสะอาดไม่เพียงพอ1

แหล่งที่มาที่1: BRC food safety – a global view

Scroll down to continue

ระบบ Continuum ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล สามารถช่วยคุณปรับปรุง
การปฏิบัติตามและประสิทธิผลของ
วิธีปฏิบัติการควบคุมการปนเปื้อนข้ามในโรงงานของคุณได้อย่างไร?

มันเริ่มต้นด้วยการเดินสำรวจ

แบบประเมินหน้างานจะช่วยให้คุณค้นพบว่าตัวคุณอยู่ส่วนไหนและตัวคุณวัดระดับเปรียบเทียบในระบบ Continuum ความปลอดภัยทางอาหารได้อย่างไร แบบประเมินหน้างานนี้จะช่วยเสนอคำแนะนำจากทางเราซึ่งจะรวมวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆประการที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เกิดผลเชิงบวกกับพฤติกรรมของพนักงานและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของพวกเขาเพื่อช่วยพูดสุขอนามัยแบบจำเพาะเจาะจง รวมทั้ง การทำความสะอาดที่เป็นสิ่งท้าทายความปลอดภัยทางอาหาร

เดินสำรวจกับทางเรา และปล่อยให้พวกเราเริ่มต้นระบบ Continuum ไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางอาหาร

เคลื่อนไปยังข้างบน
ตารางการนัดหมาย

วิธีแก้ไขหลายๆอย่างถูกออกแบบมาเพื่อที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและวิธีปฏิบัติการทำความสะอาดที่ดี

พวกเราได้ผสมผสานประสบการณ์มากกว่า 140 ปีในหลักสุขอนามัยและการทำความสะอาดด้วยหลักหลายๆประการของพฤติกรรมศาสตร์และรวมสิ่งเหล่านี้ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของพวกเรา เพื่อที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อวิถีทางที่สิ่งเหล่านี้ถูกใช้และเป็นการสนับสนุนการรวมเข้าไปยังโรงงานของคุณ

 

เป้าหมายของผลลัพธ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการปฏิบัติตาม และ ประสิทธิผลของวิธีการควบคุมการปนเปื้อน

เลื่อนลงมาเพื่อดำเนินการต่อ

การดูแลวิธีปฏิบัติสุขอนามัยมือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อนข้าม สุขอนามัยมือที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เหมาะสมมากเท่าๆกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสุขอนามัยมือที่ดีในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับวิธีปฏิบัติสุขอนามัยมือของพนักงานที่ดี

แบรนด์ สก๊อตต์ และ คลีเน๊กซ์ โดย คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนลให้คุณด้วยวิธีแก้ไขที่เชื่อถือได้สำหรับสถานที่ล้างมือของคุณ.

เลื่อนลงมาเพื่อดำเนินการต่อ
HAND WASHING

สบู่สูตรลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียและสูตรทำความสะอาดทั่วไปแบรนด์ คลีเน็กซ์® เป็นสบู่ที่ไม่มีการปรุงแต่งของกลิ่นและสี กล่องบรรจุถูกปิดผนึกอย่างดีเพื่อลดการปนเปื้อนข้าม
HAND DRYING

กระดาษเช็ดมือแบบม้วนของสก๊อตต์® ด้วยเทคโนโลยี AIRFLEX* เส้นใยดูดซับน้ำจากมือได้ในปริมาณมากขึ้นทำให้มือของคุณแห้งไวขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดาษเช็ดมือสก๊อตต์® อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม

ใช้คู่กับกล่องใส่กระดาษที่มีประสิทธิภาพ: รหัสสินค้า 69530 และ 69590
เลื่อนลงมาเพื่อดำเนินการต่อ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล รู้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้า การทำความสะอาดในส่วนการผลิตและ การทำความสะอาดเชิงลึกต้องถูกทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและการเกิดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามและช่วยลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

แบรนด์คิมเท็กซ์ได้เสนอวิธีการแก้ไขที่น่าเชื่อถือและชาญฉลาดสำหรับกระบวนการการทำความสะอาดที่แม่นยำ ช่วยเหลือคุณให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร และสุขอนามัยทางอาหารในโรงงานของคุณ

แบรนด์ไวป์ออลล์ได้เสนอความสามารถในการเช็ดที่น่าเชื่อถือและวิธีการจ่ายสำหรับการทำความสะอาดทั่วไป ช่วยให้คุณเพื่อพูนประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคุณ

เลื่อนลงมาเพื่อดำเนินการต่อ
Kimtech Wipers for Wet Task System

สะดวกใช้ ลดขั้นตอนการทำงาน อีกทางเลือกแทนการใช้สเปรย์และถังบรรจุแบบเปิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ลดการสัมผัสและการสูดดมสารเคมี
KleenGuard* G10 Arctic Blue Nitrile Gloves

ได้รับมาตรฐาน HACCP แบบ FZP สามารถใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง ไม่มีส่วนผสมของแป้ง ช่วยลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ลดอาการแพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติ สวมใส่สบาย หยิบจับกระชับถนัดมือ
WypAll® Wipers

WypAll® X80 Colour Coded Wipers
จำแนกสี มีความปลอดภัยด้านอาหาร ทนทานและซึบซับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยี HYDROKNIT* สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้ทุกที่
WypAll® X60 Multipurpose Wipers
ทางเลือกเพื่อการทดแทนเศษผ้า ช่วยลดค่ากำจัดขยะ ทนทานและซับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี HYDROKNIT* สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้ทุกที่
WypAll® Colour Coded Wipers
เช็ดสะอาด ซักง่าย แห้งไว ไร้กลิ่นอับ จำแนกสี มีความปลอดภัยด้านอาหาร สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้ทุกที่
เลื่อนลงมาเพื่อดำเนินการต่อ
ห้องน้ำ

มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างหนึ่งที่รักษาพื้นที่ทั้งหมดของการปฏิบัติงานของคุณเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในพื้นที่แปรรูปอาหารของคุณ วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแบรนด์คลีเน๊กซ์และสก็อตต์ โดยคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล ช่วยส่งมอบสุขอนามัยของพนักงานที่สม่ำเสมอในทุกๆพื้นที่ปฏิบัติงาน
เคลื่อนไปยังข้างบน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO