กำลังค้นหา

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO
banner 1 banner 2 banner 3

P.A.C.C.E.

ทางเลือกเพื่อมาตรฐานความ ปลอดภัยของอาหาร

สำหรับธุรกิจบริการอาหาร (Food Service)

การบริการที่รวดเร็ว และการส่งมอบอาหารที่ สด สะอาด และมีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหาร มีการนำมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่เป็นระบบสากลต่างๆ เช่น GMP, HACCP หรือ ISO 22000 เป็นต้น มาใช้และปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายที่ให้อาหารที่ผลิตออกมามี คุณภาพ และปลอดภัย ต่อผู้บริโภคอยู่เสมอ

Kimberly-Clark Professional Thailand มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร และจัดการวัสดุ แบบใช้แล้วหมดไป (Consumable Goods) โดยออกแบบโปรแกรมสำหรับช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ บริการอาหาร สามารถที่จะช่วยบริหาร และจัดการ ควบคุมวัสดุดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม “KCP P.A.C.C.E” จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ 5 ประการ เพื่อเป็นส่วนเสริมทำให้สอดคล้องกับระบบความ ปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Management System) รวมทั้งเพิ่ม ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ที่ดีขึ้น

ความพร้อมในการตรวจสอบ

(Audit Readiness)

สุขอนามัยส่วนบุคคล

(Personal Hygiene)

การป้องกันการปนเปื้อนข้าม

(Cross-Contamination Prevention)

ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

(Cleaning Efficiency)

ความปลอดภัยจากการทำงาน

(Exceptional Safety)

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ใช้ตัวกรองที่ด้านล่างหรือป้อนคำหลักเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

GO