งานเช็ดทำความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งของงานคุณ
และสามารถทำให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อ KPI ได้เช่นกัน
PRODUCTION
MAINTENANCE
PURCHASING
ENVIRONMENT
OCCUPATIONAL
HEALTH & SAFETY
การเช็ดทำความสะอาดในอุตสาหกรรมของคุณเป็นแบบไหน ?
ชิ้นงานเสียหาย
เพราะฝุนขุยหรือสิ่งแปลกปลอม
จากการเช็ด
เสียเวลาในการทำงาน
เพราะวัสดุที่ใช้ดูดซับไม่ดีพอ
ไม่สะดวกในการใช้งาน
เพราะแพ๊คเศษผ้ามีขนาดใหญ่
เคลื่อนย้ายลำบาก
และเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
ประสิทธิภาพ
ของงานไม่สม่ำเสมอ

เพราะเศษผ้สคุณภาพไม่คงที่
เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
จากงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และการจำกัดขยะจำนวนมาก
จัดหาเศษผ้ามาใช้ไม่ได้
อย่างต่อเนื่อง

มีบางช่วงอาจจะขาดแคลน
และราคาผันผวนไม่คงที่
ประสิทธิภาพสูง
ดูดซับได้ดีในปริมาณมาก
และรวดเร็ว
คุณภาพคงที่
วัสดุได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น
ใช้งานสะดวก
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้
คุ้มค่าสำหรับองค์กร
ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดทิ้ง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเปรียบเทียบ
การใช้งาน Wiper และเศษผ้าในกระบวนการต่างๆ
คลิกเพื่อดูภาพขยาย
เศษผ้า
Wiper
ตารางเปรียบเทียบ Cost in Use
ระหว่างเศษผ้ากับ Wiper
  เศษผ้า Wiper
ต้นทุนต่อการใช้ 1 ครั้ง
3.21 2.24
น้ำหนักต่อ 1 ผืน (กก.)
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อ 1 ผืน (กก.)
0.143
0.71
0.008
0.04
ต้นทุนในการใช้จริง
ต่อ 1 ครั้งรวมกำจัด
ต้นทุนในการใช้จริงต่อเดือน

4.59
12,850.00

2.39
6,693.00
การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ผลิตภัณฑ์เช็ดอุตสาหกรรม (Wiper) กับ เศษผ้า
เศษผ้า
Wiper
โรงเผา
กำจัดขยะ
GREEN HOUSE GAS
EMISSION
ENERGY
CONSUMPTION
WASTE GENERATION
& MANAGEMENT
GREEN HOUSE GAS
EMISSION
การขนส่ง Wiper
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

น้อยกว่าเศษผ้าถึง 89%
การขนส่ง Wiper ใช้พลังงาน
น้อยกว่าเศษผ้าถึง 74%
การเผากำจัด Wiper เกิดปริมาณขี้เถ้า
น้อยกว่าเศษผ้าถึง 96.6%
การเผากำจัด Wiper
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

น้อยกว่าเศษผ้าถึง 99.8%
มั่นใจได้ ด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่าในทุกๆ ด้านของ Wiper
ช่วยให้ KPI ของคุณบรรลุผลสำเร็จ
PERFORMANCE
ประสิทธิภาพเหนือกว่า
ดูดซับได้ดีในปริมาณมาก
และรวดเร็ว
CONSISTENCY
ใช้งานสะดวกกว่า
จัดเก็บและเคลื่อนย้ายง่าย
มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้
CONVENIENCE
คุณภาพและขนาดคงที่
วัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน
มีสินค้าต่อเนื่องไม่ขาดแคลน
VALUE
คุ้มค่าสำหรับองค์กร
ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ
ลดความเสียหาย ลดค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดทิ้ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม